ติดต่อเรา

คณะกรรมการสารสนเทศ

มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย
81/3 ถนนหลวงแพ่ง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์  : 02-022-9200 ถึง 2
โทรสาร : 02-022-9203 ถึง 5
อีเมล์ :  info@camillianthailand.org