โครงการต่างๆ ของ มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลซานคามิลโล บ้านโป่ง

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.View More »

โรงพยาบาลคามิลเลียน กรุงเทพ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.View More »

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.View More »

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ สามพราน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.View More »

ศูนย์อบรมเยาวชนคามิลเลียน ศรีราชา

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.View More »

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยองView More »

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ จันทบุรี

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.View More »

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.View More »

บ้านคามิลเลียนเพื่อคนพิการ ลาดกระบัง

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.View More »

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาการเด็กพิการ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.View More »

บ้านผู้สูงอายุคามิลเลียน พัฒนาการ กรุงเทพ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.View More »

บ้านผู้สูงอายุราชสีมา

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.View More »