บาทหลวงโจวันนี คอนตาริน กับชีวิตที่มากกว่าคำว่า “ให้”

รายการ ฉันรักเมืองไทย วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2555

บาทหลวงโจวันนี คอนตาริน กับชีวิตที่มากกว่าคำว่า “ให้”

social position