Blog

บาทหลวงโจวันนี คอนตาริน กับชีวิตที่มากกว่าคำว่า “ให้”

รายการ ฉันรักเมืองไทย วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2555 บาทหลวงโจวันนี คอนตาริน กับชีวิตที่มากกว่าคำว่า “ให้”

Read more...

เสียงเพลงแห่งรัก ณ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง

มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโล ซึ่งดำเนินการโดยนักบวชคณะคามิลเลียน มีสนามงานหลักในด้านสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะผู้เจ็บป่วย ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุ โดยให้การดูแลแบบองค์รวม ทั้งในด้านร่างกาย สังคม จิตใจ และวิญญาณ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพวกเขาเหล่านั้น ตามจิตตารมณ์ของท่านนักบุญคามิลโลที่ว่า “ดูแลรับใช้ผู้ป่วย ดุจมารดาที่ดูแลบุตรชายเพียงคนเดียวของเธอที่ไม่สบาย”

Read more...

ขอเชิญร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อ เครื่องมือทางการแพทย์

โรงพยาบาลคามิลเลียน ขอเชิญร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อ เครื่องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลคามิลเลียนทางธุรกิจตอบรับ หรือโทรสาร 0-2185-1403 เพื่อจะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินที่สามารถลดหย่อนภาษีได้กลับคืนไปยังท่าน

Read more...

Run for Kids#3 งานเดิน-วิ่งการกุศล มินิมาราธอน “วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก” ครั้งที่ 3

มาแล้วค่า !!! งานเดิน-วิ่ง การกุศล มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 รุ่น VIP ค่าสมัคร 1,500 บาท (ไม่มีการแข่งขัน) ได้รับถ้วยเกียรติยศ, เสื้อ และเหรียญรางวัล  รุ่นประธานภาค ค่าสมัคร 500 บาท  มินิมาราธอน ระยะ 12 กม. ค่าสมัคร 400 บาท 

Read more...

ศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุ คามิลเลียน ปราจีนบุรี ขอเชิญร่วมงาน และร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนปัจจัย อาหาร และเครื่องดื่ม โอกาสฉลองประจำปีของศูนย์ฯ

ติดต่อ – สอบถาม 0-3721-0204-6, 08-5276-4086 LINE ID : 0852764086 240 หมู่ 2 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190 https://www.facebook.com/camillianprachin/

Read more...

Run For Hope ครั้งที่ 1 โดย สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ เพื่อนำรายได้มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพผ่านการออกกำลังกาย

Run For Hope ครั้งที่ 1 โดย สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ เพื่อนำรายได้มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพผ่านการออกกำลังกาย

Read more...

ศูนย์อบรมเยาวชนคามิลเลียน ศรีราชา

มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย เปิดสถานที่สำหรับฝึกอบรม บรรดา เยาวชนที่สนใจในกระแสเรียกการเป็นนักบวชคามิลเลียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2532 (ค.ศ.1989) โดยเป็นสถานที่ฝึกฝน อบรมตนเองในการศึกษาระบบปกติของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งฝึกฝนกิจกรรมที่จะส่งเสริมการอุทิศตนเองต่อพระเจ้าในการรับใช้ เพื่อน พี่น้อง ผู้เจ็บป่วย โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ชั้น ม.1 -ม.6 หลังจากนั้นจะได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมตัวเป็นนักบวชคามิลเลียน เยาวชนทุกคนจะได้รับการศึกษาทางด้านคำสอนพระศาสนจักร ข้อความเชื่อและมีกิจกรรมการออกไปเยี่ยมเยียน ช่วยเหลือและรับใช้ผู้เจ็บป่วย เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถเรียนรู้ถึงงานเมตตาจิต และมีประสบการณ์ในการรับรู้ถึงความต้องการของเพื่อน พี่น้องในสังคม

Read more...