Author - admin

ศูนย์อบรมเยาวชนคามิลเลียน ศรีราชา

มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย เปิดสถานที่สำหรับฝึกอบรม บรรดา เยาวชนที่สนใจในกระแสเรียกการเป็นนักบวชคามิลเลียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2532 (ค.ศ.1989) โดยเป็นสถานที่ฝึกฝน อบรมตนเองในการศึกษาระบบปกติของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งฝึกฝนกิจกรรมที่จะส่งเสริมการอุทิศตนเองต่อพระเจ้าในการรับใช้ เพื่อน พี่น้อง ผู้เจ็บป่วย โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ชั้น ม.1 -ม.6 หลังจากนั้นจะได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมตัวเป็นนักบวชคามิลเลียน เยาวชนทุกคนจะได้รับการศึกษาทางด้านคำสอนพระศาสนจักร ข้อความเชื่อและมีกิจกรรมการออกไปเยี่ยมเยียน ช่วยเหลือและรับใช้ผู้เจ็บป่วย เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถเรียนรู้ถึงงานเมตตาจิต และมีประสบการณ์ในการรับรู้ถึงความต้องการของเพื่อน พี่น้องในสังคม

Read more...

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ สามพราน

จากสภาพปัญหาของสังคมในปัจจุบันที่มีจํานวนสถิติผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น และเนื่องจากสภาพสังคมไทยกําลังเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวใหญ่มาเป็นครอบครัวเดี่ยว มากขึ้น จึงเป็นปัจจัยที่สําคัญซึ่งก่อให้เกิดปัญหาผู้สูงอายุไม่มีคนดูแล

Read more...

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรีเป็นหน่วยงานสาธารณกุศล ให้การช่วยเหลือสงเคราะห์โดยไม่ได้คิดค่าตอบแทนใดๆ แก่ผู้ทุพพลภาพและผู้สูงอายุยากไร้ โดยดำเนินการช่วยเหลือดูแลแบบองค์รวม คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคมและด้านจิตวิญญาณ ทั้งผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ภายในศูนย์สงเคราะห์คามิลเลียนและผู้สูงอายุที่อยู่กับครอบครัว (ชุมชน) โดยรวมประมาณ 150 คน ด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะมอบวันและเวลาให้ผู้สูงอายุยากไร้และทุพพลภาพ ได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า และมีความสุขปราศจากความกังวลและความทุกข์ใจใด ๆ ในช่วงบั้นปลายแห่งชีวิต

Read more...

โรงพยาบาลซานคามิลโล บ้านโป่ง

เป็นกิจการแรกของคณะนักบวชคามิลเลียนในประเทศไทย ในการดูแลรักษาผู้ป่วยทุกคน ได้รับการอนุญาตและเปิดเป็นโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ค.ศ. 1953 ในฐานะผู้ทำงานด้านสุขภาพอนามัยต่อผู้ป่วย ได้ยึดถือหลักปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนักบุญคามิลโล จากสถานพยาบาลเล็กๆ คณะมิชชันนารีได้ปรับปรุงกิจการสถานพยาบาลให้พัฒนาก้าวหน้าตามลำดับ มีการก่อสร้างอาหารเพิ่มเติม จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มขึ้น เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพจนกลายเป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียงในปัจจุบัน และสามารถรองรับผู้ป่วยจากภายนอกกว่า 30,000 รายต่อปี นอกจากนี้ยังมีบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่อย่างครบครันในการให้บริการ นอกจากจะมีกิจกรรมภายในโรงพยาบาลแล้ว บรรดานักบวชคามิลเลียน แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ยังได้ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามแนวชายแดนและหมู่บ้านที่ห่างไกลร่วมกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนเสมอมา

Read more...

โรงพยาบาลคามิลเลียน กรุงเทพ

เปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อ 11 เมษายน พ.ศ.2499 (ค.ศ.1956) โดยเช่าบ้านหลังหนึ่งตั้งอยู่ที่ถ.สุริวงศ์ กรุงเทพฯ เพื่อดำเนินกิจการในรูปแบบคลีนิครักษาผู้ป่วยทั่วไป ต่อมาในปีพ.ศ.2500 (ค.ศ.1957) ได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่ถนนสีลม หลังจากนั้นเพื่อความเหมาะสมในด้านการรักษาพยาบาล มูลนิธิฯ จึงได้ดำเนินการซื้อที่ดินที่บริเวณซอยทองหล่อ และเปิดดำเนินการในชื่อ “คามิลเลียนคลีนิค” เมื่อมีนาคม พ.ศ.2503 (ค.ศ.1959) โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ เดือน 27 ตุลาคม พ.ศ.2503 (ค.ศ.1960) และดำเนินงานมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน โรงพยาบาลคามิลเลียน ได้ให้บริการรับใช้และดูแลเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนชาวไทย เป็นโรงพยาบาลที่มีความครบครันทั้งทางด้านเครื่องมือการรักษาที่ทันสมัยและมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะโรคทุกสาขาในการรักษา ดูแลเอาใจใส่ เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในตลอด 24 ชั่วโมง

Read more...

Etiam laoreet sem eget eros rhoncus

Quisque elementum nibh at dolor pellentesque, a eleifend libero pharetra. Mauris neque felis, volutpat nec ullamcorper eget, sagittis vel enim. Nam sit amet ante egestas, gravida tellus vitae, semper eros. Nullam mattis mi at metus egestas, in porttitor lectus sodales. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptate laborum vero voluptatum. Lorem quasi aliquid maiores iusto suscipit perspiciatis a aspernatur et fuga repudiandae deleniti excepturi nesciunt animi reprehenderit similique sit. ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Qui at [...]

Read more...

Aliquam erat volutpat

Quisque elementum nibh at dolor pellentesque, a eleifend libero pharetra. Mauris neque felis, volutpat nec ullamcorper eget, sagittis vel enim. Nam sit amet ante egestas, gravida tellus vitae, semper eros. Nullam mattis mi at metus egestas, in porttitor lectus sodales. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptate laborum vero voluptatum. Lorem quasi aliquid maiores iusto suscipit perspiciatis a aspernatur et fuga repudiandae deleniti excepturi nesciunt animi reprehenderit similique sit. ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Qui at [...]

Read more...

Etiam laoreet sem eget eros rhoncus

Quisque elementum nibh at dolor pellentesque, a eleifend libero pharetra. Mauris neque felis, volutpat nec ullamcorper eget, sagittis vel enim. Nam sit amet ante egestas, gravida tellus vitae, semper eros. Nullam mattis mi at metus egestas, in porttitor lectus sodales. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptate laborum vero voluptatum. Lorem quasi aliquid maiores iusto suscipit perspiciatis a aspernatur et fuga repudiandae deleniti excepturi nesciunt animi reprehenderit similique sit. ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Qui at [...]

Read more...

Etiam laoreet sem eget eros rhoncus

Quisque elementum nibh at dolor pellentesque, a eleifend libero pharetra. Mauris neque felis, volutpat nec ullamcorper eget, sagittis vel enim. Nam sit amet ante egestas, gravida tellus vitae, semper eros. Nullam mattis mi at metus egestas, in porttitor lectus sodales. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptate laborum vero voluptatum. Lorem quasi aliquid maiores iusto suscipit perspiciatis a aspernatur et fuga repudiandae deleniti excepturi nesciunt animi reprehenderit similique sit. ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Qui at [...]

Read more...